Endreols tillstånd

Endreol AB är ett försäkringsförmedlingsföretag med  följande tillstånd hos Finansinspektionen:

  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser.

 

Anknutet ombud

Endreol AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som bl.a. har tillstånd att bedriva investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument samt mottagande och vidarebefordran av order.

 

Relevanta kontaktuppgifter och länkar

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35, e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Registerhållare: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, fax 060-12 98 40, e-post bolagsverket@bolagsverket.se , www.bolagsverket.se

Ansvarsförsäkring: QBE Insurance, Gruppföreträdare SFM service AB, Apelbergsg. 36, 111 37 Stockholm, 08-545 215 40, info@sfm.se

Klagomålsansvarig: Johan Andersson, Garantum Partner AB, Box 7364, 103 90 Stockholm, e-post: klagomal@garantum.se 

Disciplinnämnd: Svenska försäkringsförmedlares förbund, SFM, Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, Tel: 08-545 215 40, Fax: 08-20 18 28, E-post: info@sfm.se, www.sfm.se

Disciplinnämnd: Insuresec, Birger Jarlsg. 55, 111 45 Stockholm, Tel: 08-410 415 75, E-post: info@insuresec.se

Garantum Fondkommission Tel: 08-522 550 00, E-post: partner@garantum.sewww.garantum.se

Konsumentvägledning: Konsumenternas Bank & Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, Telefon 0200 - 22 58 00, www.bankforsakring.konsumenternas.se